آسانسور کارگاهی, تعمیرات و نگهداری

سرویس و نگهداری تاور کرین

سرویس و نگهداری تاور کرین

سرویس و نگهداری تاور کرین 

بر اساس گزارش جهانی تنها در صنایع تولیدی هزینه تولید از دست رفته به دلیل توقفات برنامه ریزی نشده ماشین آلات است و این هزینه ها بیش از 50 میلیارد دلار در سال بوده است . داده ها نشان دهنده این است که ، پس از پیاده سازی موفق سیسیتم مدیریت و نگهداری شاخص OEE در این شرکت ها تا 90 درصد افزایش پیدا کرده است و هزینه تعمیرات و نگهداری حدود 11 درصد رشد داشته است .

چالش های پیش روی سرویس و نگهداری تاور کرین

1- حجم توقف های برنامه ریزی نشده

2- طولانی بودن زمان درخواست تا زمان تعمیر

3- کوتاه بودن عمر تجهیزات

4- برنامه ریزی غیر مؤثروبهره وری پایین نیروها

5- نبود رویکرد منسجم در مدیریت دارایی ها

6- مؤثر نبودن شاخص های تعمیرات ونگهداری

7- استفاه از ابزار های نامناسب

8- بهینه نبودن عملکرد وتجهیزات

اهداف تعمیرات و نگهداری چیست ؟

1- کاهش توقفات

2- افزایش طول عمر تجهیزات

3- بهینه سازی عملکرد

4- چابک سازی فرایند رسیدگی به درخواست

5- بهبود سیستم برنامه ریزی و راندمان

6- بهبود مدیریت کیفیت

7- بهینه سازی مدیدیت انبار

متخصصين علوم نگهداری و تعميرات با بررسی سوابق خرابی ماشين آلات، عوامل موثر بر بروز خرابيهای اضطراری و كاهش ميزان عمر اجزاء ماشين را به پنج گروه كلی تقسيم و راهكارهايی را برای رفع آنها پيشنهاد نموده اند كه به شرح زير می باشد :

1- بي توجهی به شرايط اساسي ماشين و تعمیرات و نگهداری

عدم انجام بموقع و صحيح فعاليتهاي نظافت ، روانكاري و آچاركشي پيچ و مهره ها منجر به تسريع در فرسايش قطعات و كاهش و عمرمفيد آنها مي گردد. به همين خاطر از اين سه فعاليت بعنوان فعاليتهاي موثر بر حفظ شرايط اساسي ماشي ن نامبرده مي شود . اين گروه از عوامل در حوزه ماشين آلات عمراني كه قسمت اعظم آنها با خاك سروكار دارند از اهميت بالايي برخوردار مي باشد .

2- عدم رعايت استانداردهای بهره برداری از ماشين آلات در تعمیرات و نگهداری

استانداردهاي بهره برداری از ماشين آلات، مواردي هستند كه بمنظور استفاده کامل از ماشين و افزايش عمر آن مي بايست رعايت گردند . بعنوان مثال تنظيم بودن باد لاستيک تاثير زيادی بر افزايش عمر آن دارد و يا وجود مقدار مناسب روغن در مخزن روغن موتور و سيستم هيدروليک ماشين، درجه حرارت روغن، فشار وخلوص روغن بر وضعيت كاركرد تمامی اجزاء سيستم تاثير مستقیم دارد .

3- عدم مهارت كافی در بهره برداری، تنظيم و راه اندازی ماشين آلات مخصوصا در سرویس و نگهداری تاور کرین

بسياري از خرابيهاي اضطراري ماشين آلات به سبب عدم مهارت كافي و اشتباهات انساني رانندگان و تعميركاران ايجاد مي گردد.

بنابراين افزايش سطح تخصص و مهارتها در حيطه هاي بهره برداري از ماشين، سرويس و تعمير آن (از طريق اجراي آموزشهاي تئوري و عملي ) تاثير بسيار بالايي بر كاهش خرابيهاي ماشين آلات خواهد داشت.

4- عدم رفع كامل علل بروز فرسايش در سرویس و نگهداری تاور کرین

بطور معمول تعميركاران در هنگام وقوع خرابی اضطراري تنها به رفع عيب و تعميرقسمتها و قطعات آسيب ديده پردا خته و علل وقوع خرابي مورد شناسايی قرار نمی گيرد. بعنوان مثال تعمير انجام شده در مقابل شكستن يک شافت، معمولا تعويض شافت مذكور بوده و علل وقوع آن كه ممكن است لقي يك ياتاقان، بروز لرزش های اضافی بعلت سائيده شدن چرخ دنده ها باشد، رديابی و مرتفع نمی گردد.

عدم انجام اين كار منجر به وقوع خرابيهاي تكراري گرديده كه در برخي موارد نيزبه سبب تعدد تكرار بعنوان حالت عادی تلقی و براي آن نيز بودجه اي در نظر گرفته مي شود. عوامل متعددي همچون نياز به راه اندازي سريع ماشين براي جلوگيري از به تاخير افتادن پروژه، مهارت ناكافي نفر تعميركار و عدم وجود تيم كارشناسي مناسب براي تحليل خرابيها و غيره در بروز اين نقيصه موثر می باشد. در يك اقدام اساسی برای رفع اين نقيصه لازم است كه اقدامهای لازم براي دستيابی به فرسايشها، پيش بيني فرسايشها و همچنين روشهاي تعمير و تصحيح فرسايشها، استاندارد گردند . عمليات دستيابي به فرسايشها و پيش بيني فرسايشها با استفاده از

تكنيكهايي همچون آناليز روغن امكان پذير مي گرددعمليات بازسازی و رفع فرسايش ها و بازگردانيدن آنها به شرايط مطلوب براساس استانداردهای نت انجام می گيرد.

5- اشكالات در طرح تجهيزات سرویس و نگهداری تاور کرین

در حالت معمو ل با انجام فعاليتهاي مربوط به حفظ شرايط اساسي ماشين آلات، روند استهلاك اجزاء ماشين بصورت طبيعي درآمده و ميزان نوسان در فواصل بين بروز خرابيها كاهش و عمر ماشين افزايش مي يابد. عدم دستيابي به اين نتيجه نشانگر وجود ضعف در طرح ماشين خواهد بود كه در اين راستا عمليات بهسازي طرح اجزاء ماشين توصيه مي گردد . از اين استراتژي عموما با عنوان بهبود تعميرپذيريو افزايش قابليت اطميناننام برده مي شود.

همانگونه كه اشاره گرديد عوامل پنجگانه فوق از دلايل كاهش عمرمفيد ماشين آلات و افزايش هزينه نگهداري و تعميرآنها مي باشد. ميزان تاثير عوامل مذكور زماني آشكار مي گردد كه بدانيم هزينه هاي بهره برداري، نگهداري و تعمير ماشين آلات عمراني سهم قابل توجه اي از هزينه هاي اجراي پروژ ههاي عمراني (بين 15 الي 60 درصد) را دربرگرفته است.

برای حذف هزینه های تعمیرات و نگهداری چه باید کرد ؟

براي كاهش و حذف عوامل ياد شده نياز به منابع سخت ا فزاري (شامل كارگاهها، نيروي انساني متخصص، ابزار، تجهيزات و قطعات) ومنابع نرم افزاري (شامل استانداردها، فرايندها و روشهاي گردش اطلاعات و مهندسي نت، دستورالعملها، فرمها و نرم افزار CMMC  نت می باشد .

 موارد فوق از نکات کلیدی در موضوع تعمیرات ونکهداری می باشد که در کلیه صنایع قابل اجرا و عمومیت دارد . اما در زیر به نکاتی در خصوص تعمیرات ونگهداری تاور کرین ها و آسانسورهای کارگاهی می پردازیم .

ارتقای سطح مهارت های پرسنل

درموقع بررسي براي يافتن راه حل در مقابل اشكالات ماشين و خرابيهاي اضطراري اغلب افكار به سمت شرايط فيزيكي ماشين سوق پيدا نموده و از عوامل انساني غافل می شويم. بسياري از خرابيهای اضطراری به دليل عدم وجود مهارت در بهره برداري و نگهداري و تعمير ماشینها ايجاد مي شوند. در اغلب موارد اشتباهات انسانی قابل تشخيص نيستند و بنابراين كار حذف اينگونه اشتباهات دشوار می باشد.

نيازبه پرسنلي بامهارت بالا در امور نت و امور مرتبط با ماشين آلات مي باشد . در TPM به منظور اجراي موفقيت آميز فعاليتهاي اين راستا لازمست تا ، رانندگان واپراتورها به صورتي نزديك و مرتبط، با تاور کرین یا اسانسورکارگاهی خودشان آشنايي حاصل نموده و مهارتها و تخصص خود را در نحوه نگهداري و تعمير و همچنين بهره برداري از ماشين توسعه بخشند. که این آموزش ها می تواند شامل این بخش ها باشد .

آموزش تئوری و عملی تاورکرین

آشنايي با مفاهيم و نحوه پياده سازي خودكنترلي دستگاه

آشنايي با ساختار ماشين تاورکرین و اسانسور کارگاهی

اصول نظافت، روانكاري و آچاركشي اتصالات و نحوه اجراي آنها

مهارتهاي پياده سازي اجزاء ماشين

سرويس، تعميرات و مونتاژ اجزاء

اصول تست ماشين بعد از تعميرات

 آموزش های مورد نیاز پرسنل تعمیرگاه واحد تعمیرات و نگهداری

 آموزش تئوري و عملي :

آشنايي با مفاهيم سيستم نگهداري و تعميرات

آشنايي با ساختار ماشين آلات عمراني

آشنايي با پيچ و مهره ها، خارها و ياتاقانها، سيستمهاي انتقال نيرو و سيستمهاي هيدروليك و پنوماتيك (شامل اصول نقشه خواني، رديابي خرابي، پياده سازي اجزاء، تعميرات مكانيكي و برقي، مونتاژ ،تنظيم و بالانس نمودن و همانگونه كه اشاره گرديد خرابيهاي اضطراري دستگاههای عمراني در منطقه عملياتي منجر به توقف طولاني ماشين براي انجام تعميرات مي گردد. آنچنانكه خسارت مالي ناشي از توقف دستگاه و وقفه در كار به ميزان قابل توجهي بيش از هزين ه خود تعميرات مي باشد. بنابراين موضوع كاهش خرابيهاي اضطراري از اهميت خاصي در اين گروه از ماشين آلات برخوردار م يباشد.

براي كاهش خرابيهای اضطراری در ماشين آلات و افزايش عمر مفيد آنها برنامه های مشروحه زير تدوين گرديده است:

1- حفظ شرايط اصلی و بنيادی ماشين با تميزكاری، روانكاری،آچاركشی پيچ و مهره ها
2- تميزكاری

عمل تميزكاري باعث حذف گردوخاك از روي ماشين آلات گرديده و مسائلي را كه باعث اصطكاك، گيركردن، نشت، كار توام با اشكال دستگاه مي شود، را از دستگاه حذف مي نمايد. اين موضوع در ماشين آلات عمراني با توجه به شرايط كاركرد آنها در محيطهاي پر گرد و خاك از اهميت بالايي برخوردار م يباشد.

3- روانكاری

بي توجهي به امر روانكاري زيانها و ضايعات متفاوتي را به بار م ي آورد. از آن جمله م يتواند باعث گيرپاژ اجزاء ماشين گرديده و همچنين سرعت فرسايش و استهلاك دستگاه را افزايش و عمر مفيد ماشين را كاهش دهد.

4- پيچ و مهره ها

پيچ ومهره ها و اتصالات شكسته شده يا شل شده، نقش اساسي در ميزان خرابيهاي اضطراري دارند . تنها يك پيچ شل (بعنوان مثال در محل نصب ياتاقان ) ممكن است مستقيما باعث خرابي اضطراري گردد . از آن گذشته، يك پيچ شل باعث لرزش م اشين شده است و اين امر به خودي خود باعث شل شدن ساير پيچ و مهره ها افزايش لرزشها و نهايتا وقوع يك خرابي اضطراري گردد.

توجه به نحوه و شرايط صحيح بهره برداري از تجهيزات وتعمیرات ونگهداری

شرايط صحيح بهره برداري از ماشين، شرايطي هستند كه بمنظور استفاده از امكانات كامل ماشين بايد اين شرايط فراهم باشد .

بعنوان مثال در سيستمهاي هيدروليك، درجه حرارت روغن، فشار، مقدار روغن، خلوص و ميزان اكسيد شدن روغن بايد كنترل گردد.

در صورت عدم رعايت استانداردهاي بهره برداري از ماشين، اشكالات نهاني در سيستمها بروز نموده و خرابيهاي اضطراري مداوما اتفاق خواهند افتاد.

 

رفع فرسايشها و فواید آن در تعمیرات و نگهداری

بطور معمول وقتي يك ماشين دچار خرابي اضطراري مي گردد، تنها به رفع عيب و تعمير قسمتها و قطعاتي از ماشين كه مستقيما تحت تاثير خرابي قرار گرفته و آسيب ديده اند پرداخته مي شود و موضوع فرسايش قطعات مرتبط با اجزاء آسيب ديده مورد توجه قرار نمي گيرد.

براي مثال در صورتيكه يك شافت در محل تغيير سطح مقطع شكسته شود ، بايد اطمينان حاصل شود كه اشكالاتي نظير لرزشها كه بعلت سائيده شدن ياتاقان يا لقي آن، يا لقي در چرخ دنده هاي سائيده شده بوجود آمده است مورد توجه قرار گيرند و رفع شوند و آنگاه كارتعويض شافت بريده شده يا تغيير طرح شافت در محل سطح مقطع اجرا گردد.

رفع اشكالات و ضعفهای مربوط به طرح تجهيزات

حتی درصورتيكه شرايط اصلي و بنيادي (تميزكاري، روانكاري و آچاركشي ) تجهيزات بطور كامل و جدي مورد كنترل قرارگيرند، هزينه های نت مي تواند بسيار زياد باشد. اين حالت مربوط به شرايطي است كه طول عمر تجهيزات (فاصله زماني بين دو خرابي ) كم بوده و بازرسي هاي فني و عمليات تعمير و بازسازي تجهيزات پاسخگوي ميزان خرابيها نيستند. در اين موارد، ممكن است اشكالات و مسائل مربوط به طرح تجهيزات بوده و عمليات تصحيحی و بهسازی در طراحی اجزاء ماشين مورد نياز باشد. تصحيح اشكالات موجود در طرح دستگاه باعث بهبود شرايط تعميرپذيری گرديده و عمر ماشين را افزايش ميدهد. كه در ارتباط مستقيم با ماشين آلات می باشند، خواهد بود.

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.