آسانسور کارگاهی

پاراشوت آسانسور کارگاهی

پاراشوت آسانسور کارگاهی چگونه کار می کند

پاراشوت آسانسور کارگاهی

آسانسور کارگاهی یک وسیله حمل مصالح و همچنین حمل انسان به شمار میرود . پس ضروری است که این دستگاه از لحاظ ایمنی کاملا ایمن و مطمئن باشد . در راستای همین امر مهم این دستگاه علاوه بر دارا بودن میکرو سویچ ها و لیمیت های محدود کننده و ایمن، به سیستم پاراشوت نیز مجهز می باشد . پاراشوت آسانسورکارگاهی در زمانی که هر یک از ترمز ها و یا گیربکس های دستگاه ازمدار کنترل خارج گردد به صورت اتوماتیک وار به عنوان یک سیستم ایمنی مکمل وارد مدار شده و از سقوط دستگاه جلوگیری می نماید . لذا ضروری است که این سیستم ایمنی به صورت دوره ای چک و مورد بازدید فنی قرار گیرد تا در شرایط خطر از حوادث جلوگیری نماید .

نحوه عملکرد پاراشوت آسانسورکارگاهی بدین شکل است که در در این متن به آن اشاره خواهد شد . آسانسورهای کارگاهی بر اساس ظرفیت و تناژ دارای سرعت های متفاوتی بین 2 تا 6 متر بر ثانیه می باشند .حال در راستای ایمن سازی اسانسور های کارگاهی و در جهت بالا بردن ضریب ایمنی از سیستمی به نام پاراشوت استفاده می شود که اگر سرعت حرکت آسانسور به سمت پایین بیش از 6 متر بر ثانیه تجاوز کند سیستم پاراشوت که یک سیستم مکانیکی است و به عنوان یک سیستم مکمل ایمنی است وارد عمل می شود .

پاراشوت از یک فنر تابیده شده که در یک محفظه فلزی  قرار گرفته است تشکیل شده است و درانتهای بیرونی فنر یک قلاب وصل شده است . حال در زمانی که آسانسور دچار سقوط آزاد می گردد این فنر بر اساس قانون گریز از مرکز از محل خود خارج شده و قلاب فنر بر دنده ای که بر روی شانه ای حرکت می کند قفل می شود  و آسانسور را از خطر سقوط کردن نجات می دهد .

پس از عمل کردن پاراشوت ، مجددا باید پاراشوت به حالت اول باز گردد تا آسانسور کارگاهی بتواند حرکت کند . بهترین وضعیت تنظیم پاراشوت زمانی انجام شده است که اگر آسانسور کارگاهی سقوط کرد پاراشوت در کمتر از 3 متر سقوط، وارد عمل شود و از سرعت گرفتن آسانسور جلوگیری نماید .

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.